Z zelenimi delovnimi mesti do boljše družbe

Na začetku 21. stoletja se svet sooča z gospodarsko krizo, ki je v Sloveniji soodgovorna za več kot 115 tisoč brezposelnih oseb, ter okoljsko krizo, ki bo, brez ustreznih ukrepov, za vedno spremenila ne le Slovenijo, temveč cel planet.

Tine Eržen iz Fundacije Utrip humanosti, Lifestyle natural, nam je pojasnil, da se posledice množičnega odpuščanja zaposlenih kažejo tudi v socialni krizi, ki v svoji najhujši obliki degradira in razvrednoti posameznika kot človeka. »Situacija, v kateri smo se znašli, kaže, da se moramo zavedati omejitev, ki nam jih določa Zemlja, ter potencialov, ki jih prinaša sonaraven in trajnostno naravnan način življenja,« je prepričan. Ob tem dodaja, da trajnostni razvoj zagotavlja ekonomsko rast ob ohranjanju družbene enakosti in varovanju okolja. »Pomeni zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi s tem ogrožali sposobnost prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb.

Odgovornost, varnost in pravičnost
Trajnostno sonaravna družba mora biti po sogovornikovih besedah okoljsko in medgeneracijsko odgovorna, socialno varna in pravična, gospodarsko uspešna, nenasilna do sočloveka in drugih vrst, zagotavljati mora humani napredek znotraj omejitev ekosistemov. »Del trajnostnega razvoja so tudi zelena delovna mesta, ki gospodarstvu prinašajo nove izzive, priložnosti in višjo dodano vrednost, na socialnem področju nove, zdrave in zelene zaposlitve, družbi pa ljudem, živalim in okolju prijaznejši razvoj. Zeleno gospodarstvo je usmerjeno k izboljševanju blaginje vseh deležnikov prek inovativnih, kakovostnih izdelkov in storitev, ki jih v primernih delovnih pogojih in ob primernem plačilu izdelujejo visoko motivirani posamezniki, z njimi pa družba postavlja vedno višje standarde varovanja okolja. So priložnost za rešitev iz socialne, gospodarske in okoljske krize,« poudarja sogovornik.

Trajnostni razvoj in negovanje pravic
Zelena delovna mesta so dostojna in okolju prijazna, kot taka pa težijo k trajnostnemu razvoju in prispevajo k zmanjševanju okoljskega vpliva podjetij in ekonomskih sektorjev. Podjetje je lahko dostojno pri doslednem upoštevanju in negovanju pravic zaposlenih pri delu, zaposlovanju, socialnem varstvu in socialnem dialogu, okolju prijazno pa v načinih pridelave, predelave, obdelave, nabave, logistike, skladiščenja, prodaje, servisa in drugih poprodajnih aktivnosti, vključujoč ravnanje z izdelki oziroma storitvami, ko te odslužijo svoj namen, pa tudi tehnikah poslovanja, denimo ločevanje odpadkov ali varčevanje z viri. Eržen: »Zelena delovna mesta prinašajo novo znanje, metode in tehnologije, ki so nepogrešljivi pri reševanju in preprečevanju ekoloških posledic našega načina življenja; pripomorejo k zmanjšani porabi dragocenih virov in preprečujejo ustvarjanje odpadkov v najširšem pomenu.«

 

Katarina Kimovec

Ostali članki iz teme OPRAVILA

Nov 15, 2017 1216

Postanite bolj produktivni

Vsi si želimo biti čim bolj produktivni, da bi imeli kar največ prostega časa. Zbrali smo…
Oct 15, 2012 1292

Od krame do izdelka z dušo

Star stol? Lestenec? Skodelice, vaze in kozarci? Namesto da jih vržete v smeti, jih raje…
Oct 15, 2012 1127

Zelena delovna mesta niso le prazna črka na papirju

Na začetku 21. stoletja se svet sooča z gospodarsko krizo, ki je v Sloveniji soodgovorna…
Oct 01, 2011 984

Z zelenimi delovnimi mesti do boljše družbe

Na začetku 21. stoletja se svet sooča z gospodarsko krizo, ki je v Sloveniji soodgovorna…