Minka Pločevinka na poletnem festivalu v Hrastniku

V okviru Poletnega festivala Knjižnice Hrastnik smo predstavili tudi našo »dobro zgodbo« Novo rojstvo.

Anđelka Mikša, strokovna sodelavka pri operaciji Novo rojstvo

V sklopu predstavitve operacije Novo rojstvo širši javnosti smo sodelovali na Poletnem festivalu Knjižnice Hrastnik. Na festivalu so se v času od 14. 6. do 16. 6. 2018 zvrstili različni kulturni, zabavni, informativni in glasbeni dogodki.
Na dogodku z naslovom »Predstavitev dobrih zgodb v okviru LAS Zasavje v obdobju 2007-2013 in 2014-2020« je predsednica Društva Tandem Zagorje, ga. Jelena Jerin, predstavila operacijo Novo rojstvo.
Operacijo Novo rojstvo zaznamujejo trije vsebinski sklopi: varstvo okolja in ohranjanje narave, vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter ustvarjanje novih delovnih mest. Pri operaciji poleg Društva Tandem Zagorje sodelujeta še partnerja Varstveno delovni center Zagorje in podjetje Tridea, storitve in marketing, d.o.o.
Cilji operacije Novo rojstvo so poleg medgeneracijskega sodelovanja, spodbujanja in vključevanja različnih ranljivih skupin v socialno življenje tudi okoljsko predvsem pa ozaveščevalno naravnani.

Junakinja eko pobarvanke
Današnji »instant« življenjski slog proizvaja ogromne količine odpadkov, ki negativno vplivajo na okolje in s tem, posredno in neposredno, tudi na našo kakovost bivanja. Inovativni pristopi k ozaveščanju in izobraževanju ter posledično sprememba življenjskega sloga pa so tisti dejavniki, ki nas vodijo v bolj zeleno prihodnost. Pri tem pa nam pomaga tudi Minka Pločevinka. Minka Pločevinka je junakinja eko pobarvanke, namenjene najmlajšim, ki spodbuja in ozavešča kako ravnati z odpadno embalažo. Na dogodku smo obiskovalcem predstavili tudi eko publikacijo v obliki lahkega branja, ki je prilagojena ljudem s posebnimi potrebami. Splošno javnost pa obveščamo in izobražujemo preko različnih medijskih kanalov.
Predsednica je poudarila, da se z operacijo Novo rojstvo trudimo spremeniti miselnost, da so odpadki zgolj strošek, kar pa ne drži. Odpadki so namreč tudi priložnost; za nove tehnologije, nove proizvode in nenazadnje tudi nova delovna mesta. S takšnimi projekti pa partnerji poudarjajo pomen krožnega gospodarstva in nizkoogljične družbe.
Ponosni smo, da tudi drugi prepoznavajo našo operacijo, kot del dobrih zgodb.