Ustvarjalni in literarni natečaj Novo rojstvo - Minka Pločevinka

SPLOŠNA NAVODILA:
Natečaj za vse razpisane kategorije se bo začel oktobra 2018. Objava del bo potekala od 1.12.2018 dalje na FB profilu Novo rojstvo -Minka Pločevinka. Zadnji rok za oddajo del je 31.12.2018.

Mladi v nagradnem ustvarjalnem in literarnem natečaju sodelujejo v treh starostnih skupinah:
A) vrtec in 1. triada OŠ: risanje, slikanje in druge slikarske tehnike, ustvarjanje figur in skulptur,... o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi pločevink ter izdelavi recikliranih pločevink.
B) 2. triada OŠ: ustvarjanje ali izvajanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov itd.), različne slikarske in kiparske tehnike... o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih pločevink.
C) 3. triada OŠ in srednje šole: ustvarjanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov itd.), različne slikarske in kiparske tehnike, o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih pločevink

Literarna dela bo ocenjevala strokovna komisija po kriterijih, ki bodo objavljeni na spletnih straneh www.novorojstvo.si. Oddati jih je treba najkasneje do 31.12.2018. Do vključno tega datuma jih v elektronski obliki (word) pošljete na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Dela, ki bodo sodelovala v likovno-kiparskem natečaju bodo objavljena na FB profilu operacije Novo rojstvo – Minka Pločevinka. Nagrajena dela bodo objavljena tudi na spletni strani www.novorojstvo.si. Dela je potrebno oddati najkasneje do 31.12.2018.

Vse, ki bodo v natečajih sodelovali s svojimi likovnimi deli pozivamo, da vsak posamezen izdelek fotografirajo in fotografijo pošljejo na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Slike bomo ažurno (vsaj 2x tedensko) objavljali na FB profilu operacije Novo rojstvo – Minka Pločevinka, kjer bosta v ta namen odprti posebni galeriji. Ena za sodelujoče v likovnem natečaju, druga pa za sodelujoče v ustvarjalnem natečaju. Fotografije naj bodo v jpg formatu. Na zahtevo organizatorja morajo sodelujoči v nagradnih natečajih poslati originalne izdelke (v fizični obliki), saj se bodo najboljša dela tudi razstavila.

Ob oddaji fotografije (izdelka) je treba OBVEZNO navesti:
• ime in priimek avtorja/avtorjev,
• starost,
• oddelek, ki ga obiskuje/jo,
• uporabljeno tehniko,
• material, ki je uporabljen pri izdelavi,
• ime in naslov ustanove,
• ime in priimek mentorja,
• v katero kategorijo ustvarjalnega in raziskovalnega natečaja spada izdelek.

Posameznik ali skupina lahko v nagradnem natečaju sodeluje z več izdelki. V primeru, da posameznik ali skupina sodeluje z več izdelki, se bo pri določanju nagrajencev upošteval izdelek z največ všečki. V posamezni kategoriji lahko torej posameznik ali skupina prejme le eno nagrado, lahko pa prejme nagrado za en izdelek v vsaki posamični kategoriji.

V obeh kategorijah - likovni in ustvarjalni natečaj - je edini kriterij za določitev najboljšega dela število všečkov na FB profilu. Zmagovalce v kategorijah literarno delo bo izbrala strokovna komisija po kriterijih določenih zgoraj. Glasovanje bo potekalo na FB profilu (všečkanje) od 1.12.2018 do 31.1.2019. Zmagovalci v vseh kategorijah bodo razglašeni najkasneje 28.2.2019 in bodo o tem pisno obveščeni. Povabljeni bodo na slovesen zaključni dogodek akcije, kjer bodo prejeli simbolne nagrade.

Za ustrezna soglasja staršev ali zakonitih zastopnikov otrok, učencev in dijakov za javno objavo njihovih imen, ustvarjalnih del in fotografij s podelitve nagrad poskrbijo vzgojno-izobraževalne ustanove.

Dodatne informacije: Anđelka Mikša, gsm: 040 510 208, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Natečaj Navodila Kriteriji ocenjevanja Starostne skupine Število sodelujočih učencev Nagrada
Literarni natečaj

-TEMA: Predelava odpadne embalaže in zapiranje in zapiranje snovnih tokov

-IZBIRA PODNASLOVA IN LITERARNE ZVRSTI: (spis, pesem, strip, pismo, scenarij, grafit, slikopis...) je lastna ustvarjalcu/ustvarjalki.

-OBLIKA DELA: zapis na največ eni A4 strani (prva in druga triada OŠ) ali na dveh A4 straneh (tretja triada OŠ in srednja šola).

-ODDAJA DEL: delo se odda v elektronski obliki.

1.Jezikovna spretnost in spretno ubeseden lasten pogled, občutek ali izkušnja.

2.Razvit lasten literarni izraz ob različnih literarnih postopkih, zvrsteh in žanrih, upoštevajoč njihove zakonitosti.

3.Izprična izvirnost in duhovitost, sporočilnost in empatija v osebnem razmišljanju, razvijanju teme in nakazovanju lastnih rešitev.

-1. in 2. triada OŠ (1. -6. razred)

-3. triada OŠ (7. - 9. razred OŠ)

-srednja šola

 

posameznik (1)

 3 nagrade:

knjižne nagrade

Likovni natečaj

-VSEBINA: ilustrira se poučna zgodbica Minka Pločevinka.

-TEHNIKA: poljubna risarska, slikarska ali grafična tehnika.

-VELIKOST FORMATA: največ A3.

-ODDAJA DEL: likovni prispevki naj bodo oddani v elektronski obliki (.jpg)*

-Nagrajeni izdelki se na zahtevo organizatorja posredujejo tudi fizično.

1.Všečkanje izdelkov na FB profilu Novo rojstvo - Minka Pločevinka.

 

-vrtec

-osnovna šola

-srednja šola

skupina (max 5)

posameznik (1)

 3 nagrade:

praktične nagrade

Ustvarjalni natečaj

-VSEBINA: izdelava skulpture Minka Pločevinka.

-TEHNIKA: poljubna.

-VELIKOST: največ 50 x 50 cm.

-ODDAJA DEL: prispevki naj bodo oddani v elektronski obliki (.jpg)*

-Nagrajeni izdelki se na zahtevo organizatorja posredujejo tudi fizično.

1.Všečkanje izdelkov na FB profilu Novo rojstvo - Minka Pločevinka.

-vrtec

-osnovna šola

-srednja šola

 

skupina (max 5)

posameznik (1)

 3 nagrade:

praktične nagrade

Ostali članki iz teme EKOLOGIJA

Jul 03, 2020 47

Svetilke iz praznih pločevink

Le kaj je lepšega, kot topel poletni večer, ki ga preživite pod zvezdnim nebom. Naj za…
Jun 30, 2020 22

Prešiti jeans znova zaživel

V zagorskem VDC-ju so pripravili predstavitveni dogodek projekta, ki ga simbolično…
Jun 20, 2020 63

Počitnice v naravi

Letošnje šolsko leto se počasi izteka, kar seveda najbolj veseli učence, in verjetno tudi…
May 31, 2020 345

Naučimo že naše najmlajše

Se zavedamo, da smo mi tisti, ki odločamo, kakšen svet bomo zapustili našim otrokom?…
May 09, 2020 38

Morja prepolna zaščitne opreme

Morda se je svet v zadnjih mesecih obrnil na glavo, a nekaj ostaja nespremenjeno: odnos…