Uspešna metoda reševanja konfliktov

Konflikti so neizbežen del življenja, a pomembno je, kako se ga lotimo reševati. Včasih sami ne zmoremo in potrebujemo pomoč, ki nam jo lahko nudijo tudi strokovnjaki s pomočjo mediacije. Proces je prisoten tako v družinah, šolah, podjetjih, uporablja se v gospodarstvu, delovnem pravu, potrošniških sporih in še bi lahko naštevali.

Mediacija se je kot oblika sporazumnega reševanja sporov ni nekaj novega, ne gre za trenutnioz. novodobni trend, saj se je začela pojavljati že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike. Od tam se je dober glas o njenem učinku začel precej hitro širiti tudi po ostalih deželah v svetu, pri čemer Slovenija ni bila nobena izjema.

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve. Sprejemanje kompromisov je precej večje ob podpori strokovnjaka, ki zna usmerjati vpleteni osebi k iskanju kompromisa, se pravi na pot obojestranskega zadovoljstva. To mediator doseže s pogovorom, v okviru katerega osebe izrazijo probleme, želje in se aktivno vključujejo v reševanje težav. Naloga mediatorja ni zagovarjati eno in kritizirati drugo, temveč zavzeti nevtralno držo in se vsebinsko ne opredeljevati. Skrbi za sodelovanje med strankama, ki sta v sporu ter skuša na strokoven način doseči odpravo nesoglasij.

Poznamo več vrst mediacij, in sicer transformativno mediacijo (preoblikovalno), facilitativno (pospeševalno) in evaluativno (ocenjevalno). Ne glede na vrsto, vsaka poteka na način, v katerem se ohranja dostojanstvo in spoštljivosti, pri procesu ni žalitev, groženj in nasilja, saj temelji odnos na sporočanju in poslušanju.. Srečanja, ki so lahko skupna ali/in ločena, potekajo ob vnaprej dogovorjenih terminih, vsebina teh srečanj pa je zaupna.

Mediacija je uspešna takrat, kadar je dosežen sporazum oz. če sta udeleženca prišla do za njiju sprejemljivega oz. pozitivnega izida. Ob pozitivnem zaključku se udeleženci z mediatorjem pogovorijo tudi o možnih oz. potrebnih nadaljnjih korakih za udejanjanje doseženega sporazuma in z njim pogosto še ostanejo v kontaktu.

 

Ostali članki iz teme psihologija

Mar 26, 2020 157

Čas za pridobivanje novih veščin in iskanja naložbenih priložnosti

Robert Rolih z nasveti kako reagirati v trenutkih poslovne ali osebne negotovosti…
Mar 16, 2020 2642

V hudih situacijah odpadejo vse maske

Krizne situacije in afere so čedalje bolj pogoste, zlasti v okoljih visokih pričakovanj,…
Mar 05, 2020 198

Bliža se dan žena: kakšno pozornost podariti?

Dan žena, ki se mu je včasih reklo »dan delovnih žena«, je mednarodni praznik žensk, ki…
Mar 01, 2020 232

Razkrivamo vzroke za izgorelost vse več ljudi!

Izgorelost je v zadnjem času pogosto slišana beseda, v kateri pa se najde nemalo ljudi.…
Feb 12, 2020 143

Uspešna metoda reševanja konfliktov

Konflikti so neizbežen del življenja, a pomembno je, kako se ga lotimo reševati. Včasih…