Začaran krog nasilja v družini v času koronavirusa

V času koronavirusa smo ujeti v velike spremembe in v nepoznano situacijo, polno izzivov, ki so za vsakega izmed nas na poseben način zahtevni.

Pripravila: Tea Jevtić, mag. soc. del.

 

V tem obdobju veliko ljudi dela od doma, mladostniki so »ujeti« med stenami svojega doma, pri starejših se povečajo občutki osamljenosti in nemoči, hkrati se potencira strah, saj so le-ti najranljivejša populacija, poveča se strah pred izgubo zaposlitve, skrb pred posledicami bolezni, itd. Stopnjujejo se pritiski, strahovi, stres, izčrpanost, utrujenost, tesnobnost, naveličanost, konfliktne situacije. Porušijo se družinski odnosi, stopnjujejo in poglabljajo se osebne stiske ljudi, predvsem žrtev nasilja v družini. Negativni izhod iz tega kriznega obdobja je lahko nasilje, posledično pa hude psihosocialne stiske. Žal pa dom v teh dneh ne predstavlja varnega zavetja vsem.

V tem času je možnost stopnjevanja nasilja med domačimi stenami, visoka. Študije iz tujine poročajo, da družinsko nasilje v času kriznih obdobjih vselej eskalira. Napetosti znotraj partnerstev in družin naraščajo predvsem zaradi prisilne izolacije od širše socialne mreže. Pri tem imajo žrtve zaradi izredne situacije oteženo možnosti umika od povzročitelja nasilja.

Pri nasilju v družini je pogosto v ospredju potreba povzročitelja nasilja po premoči in kontroli žrtve. Pogosto se začne s psihičnim nasiljem (poniževanje, kritiziranje, prepovedi, žaljivke, posesivnost, nadzor, manipuliranje, zmerjanje, grožnje, itd.), nadaljuje z ekonomskim, fizičnim in/ali spolnim nasiljem. Oblike in intenzivnost nasilja se pogosto izmenjujejo in stopnjujejo, lahko pa je prisotna zgolj posamezna oblika nasilja. Za nasilje je značilna dinamika ponavljajočih se obdobij, ki si jo lahko predstavljamo v obliki kroga.

 

Obdobja v krogu nasilja

 

nasilje

V prvem obdobju dvigovanja napetosti poskuša žrtev napetost zmanjšati na način, da predvideva razpoloženje povzročitelja. Na ta način ga ne želi vznemiriti, izogiba se dejanjem in besedam, s katerimi ocenjuje, da bi lahko povzročitelju dala razlog za izbruh nasilja.

 

V drugem obdobju rastoče napetosti žrtev krivi sebe, ker ji s svojimi prizadevanji in dejanji ne uspe preprečiti nasilja. Napetost preraste v nasilje.

 

Izbruhu nasilja sledi obdobje obžalovanja. Povzročitelj nasilja žrtev prepričuje, da jo potrebuje, obljublja, da se bo poboljšal. Tudi žrtev občuti obžalovanje in obljubam verjame.

 

Obdobju obžalovanja sledi obdobje nežnosti – »medeni tedni«. Razumevanje med povzročiteljem in žrtvijo se stopnjuje, v tem obdobju je nasilje pogosto odsotno. To obdobje daje v partnerskem odnosu navidezen občutek, ki je bil prisoten ob začetku njune veze.

Ko ponovno nastopi obdobje naraščanja napetosti in poskuša žrtev ponovno narediti vse, da bi nasilje preprečila – je krog sklenjen. Dinamika nasilja v družini narašča, v kolikor se nasilni odnos pravočasno ne prekine. Tako se krog nasilja zavrti v vse krajših intervalih, eksplozije nasilja pa so vedno bolj intenzivne. Pri tem se pojavi vprašanje, kako naj ukrepa žrtev, ki želi oditi iz začaranega kroga nasilja in ji dom, kjer bi se morala počutiti najvarneje, predstavlja ogroženost in nevarnost?

 

O nasilju je potrebno spregovoriti!

V omenjenih okoliščinah je potrebno več pozornosti nameniti ničelni toleranci do nasilja in takoj ukrepati!

Če ste žrtev nasilja, čim prej poiščite pomoč! Ne dovolite, da nasilje za vas postane sprejemljivo in opravičljivo ter »normalni« del vašega življenja! Potrebno se je zavedati, da so nasilje dolžni prijaviti tudi tisti, ki so priča, sumijo ali vedo, da se nasilje nad nekom izvaja.

Ob kakršnikoli obliki nasilja pokličite policijo za posredovanje, ki se mora odzvati na vaš klic. Pri sebi imejte vedno napolnjen telefon s pripravljeno številko policije za hitro klicanje. V tem obdobju se lahko tako po spletu, kot tudi po telefonu, obrnete po pomoč na katero izmed nevladnih organizacij, kjer bodo znali svetovati in pomagati poiskati obliko pomoči, ki bi bila za vas najprimernejša. Prav tako so v primeru nasilja dolžni informirati in vas seznaniti z vašimi pravicami tudi vsi centri za socialno delo.

Pomoč vam poleg številnih nevladnih organizacij in centrov za socialno delo nudi policija, varne hiše in krizni centri. Če ste fizično ogroženi, se lahko za krajši čas zatečete v katerega izmed kriznih centrov, ki delujejo vse dni v tednu, 24 ur na dan, za daljše obdobje pa so vam na voljo varne hiše, ki so varovane in se nahajajo na tajnih lokacijah.

In ne pozabimo, v tem obdobju so še posebej nemočni otroci in starejše osebe, katerih socialna mreža je šibka. Zato je zelo pomembno, da skrb zanje nameni celotna družba, prav tako tudi vsak izmed nas, ki za kakršnokoli obliko nasilja nad njimi ve oziroma jo pozna.

Vsi, ki smo priča kakršnikoli obliki nasilja, moramo odločno in pravočasno ukrepati!

Ostali članki iz teme psihologija

May 17, 2020 112

Sprejemanje in spoštovanje drugačnosti

Ko razmišljam in govorim o strpnosti, jo vidim kot moralno vrlino posameznika. Pokaže se…
Apr 21, 2020 439

Začaran krog nasilja v družini v času koronavirusa

V času koronavirusa smo ujeti v velike spremembe in v nepoznano situacijo, polno izzivov,…
Apr 09, 2020 366

Boste izbrali sanjarjenja ali izkoristili AHA moment?

Piše: Doc. dr. Sara Brezigar Pil Cappelen Smith and Anders Cappelen sta lastnika majhne…
Apr 07, 2020 601

Razveza skozi otrokove oči

Pot razveze ni lahka za nikogar. Razveza je največkrat povezana z negativnimi čustvi med…
Apr 05, 2020 258

Zdrava družinska dinamika v času izzivov

Sedaj smo se znašli v popolnoma novem svetu in času, ki pred nas postavlja mnoge nove…