Vsestranska pomoč za pomoči potrebne

 

Rdeči križ Slovenije je največja in najstarejša humanitarna organizacija v Sloveniji, ki bo naslednje leto obeležila 150 let delovanja na Slovenskem. Njegovo poslanstvo je osredotočeno na zelo veliko raznolikih dejavnosti, doma in na mednarodnem področju. O tej organizaciji, ki ji dajejo močno identiteto dobrosrčne duše mnogih članov in prostovoljcev, nam je spregovorila generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, Renata Brunskole.

Petra Mauer

Mnogi ljudje Rdeči križ povezuje s krvodajalstvom in zbiranjem pomoči za tiste, ki so je potrebni. Toda dejavnosti je še mnogo več.

Rdeči križ opravlja vrsto javnih pooblastil, kot je izobraževanje o prvi pomoči, je del sistema civilne zaščite, rešuje življenja s krvodajalstvom in spodbuja k darovanju organov, išče pogrešane, izvaja aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja ter seveda širok niz razdeljevanja pomoči v obliki hrane, higienskih pripomočkov, oblek itn., in sicer tistim, ki to najbolj potrebujejo. Tu smo, da včasih, če je to potrebno pomagamo zgolj z nasmehom ali toplim stiskom rok in pozornim pogovorom, seveda pa poskušamo imeti naša vrata odprta vedno in vsem, tako da vedo, da se na nas lahko zanesejo v najtežjih življenjskih trenutkih. »Letos obeležujemo 50. obletnico temeljnih načel Rdečega križa, ki ostajajo glavno vodilo naših humanitarnih dejavnosti, saj odražajo vrednote in veščine, ki jih potrebujemo za udejanjanje humanitarnega poslanstva Rdečega križa Slovenije, to je preprečevati in lajšati človekovo trpljenje ter ščititi njegovo dostojanstvo v vseh okoliščinah«

Slovenci radi darujemo kri?
V Evropi je potrebno krvodajalstvo in transfuzijsko službo v državi organizirati tako, da načrtuje in izvaja program samozadostnosti. Krvodajalstvo je v Sloveniji razvito nad evropskim povprečjem. Podatki kažejo 101.148 prijav krvodajalk in krvodajalcev, kar je nekoliko manj (4,715%) kot leto prej, pomembno pa je, da so zadostili potrebe po krvnih derivatih v državi. Naj izpostavim tudi novost – na spletni strani www.daruj-kri.si, www.ztm.si in na Facebook strani Daruj kri se nahaja aplikacija Daruj kri za mobilne telefone, ki jo je pripravil ZTM in Rdeči križ Slovenije v okviru mednarodnega projekta BESSY. Krvodajalci lahko preko aplikacije spremljajo svoj krvodajalski koledarček, stanje zalog krvi ter lokacije in termine krvodajalskih akcij.

Organizirate tudi usposabljanja iz prve pomoči ...
Poučevanje laikov iz prve pomoči izvajamo kot eno svojih temeljnih poslanstev. Rdeči križ Slovenije ima po Zakonu o Rdečem križu na področju prve pomoči tudi javna pooblastila za usposabljanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ter za izvajanje izpitov iz prve pomoči za prihodnje voznike motornih vozil.

Osredotočate se še na področje pripravljenost in ukrepanje v primeru nesreč. Tukaj govorimo o posredni in neposredni pomoči, kajne?
Osnovne naloge programa "Pripravljenost in ukrepanje v primeru nesreč" so: načrtovanje priprav na nesreče, zagotavljane učinkovitih mehanizmov ukrepanja ob nesrečah, osveščanje in javno izobraževanje ter zagotavljanje pomoči pri odpravljanju posledic nesreč. Izrednega pomena je prav pomoč pri zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah, pri organizaciji delitve in prevoza pomoči, pri varovanju in posredovanju podatkov o žrtvah in pogrešanih, pri obveščanju prebivalcev o potrebah po raznovrstni pomoči in pri pripravi pozivov za pomoč, tako na državnem kakor tudi na mednarodnem nivoju. Za uspešno, hitro in učinkovito delovanje ob različnih nesrečah ima Rdeči križ Slovenije vzpostavljeno svojo organizacijsko in materialno strukturo (sedež v Ljubljani, 56 območnih združenj RK in 900 krajevnih organizacij RK). Deluje tako na področju Slovenije, kakor tudi na mednarodnem področju.

Še posebej pozitivno je sprejeta akcija brezplačnega letovanja za otroke in starostnike. Nedvomno jim ta kratek oddih izjemno veliko pomeni ...

Že tradicionalno se trudimo, da bi vsako leto omogočil čim večjemu številu socialno ogroženih in bolnih otrok letovanje in zdravljenje v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič, ki je edino otroško obmorsko zdravilišče v Sloveniji in vsako leto gosti skorajda 15.000 otrok, večji del izhaja iz socialno ogroženih družin oz. ima različne zdravstvene težave. Sredstva za letovanje pridobimo v razpisu FIHO, z namenskimi sredstvi podjetja Tuš ter seveda vseslovenske humanitarne akcije »Peljimo jih na morje!«. Letos se je akcija zbiranja prispevkov pričela pred tremi tedni in bo trajala do konca septembra. Od leta 2008 je s tako zbranimi sredstvi v MZL RKS Debeli rtič in MPD Frankopan na Punatu na Krku letovalo 2492 otrok in 965 starejših, kar pomeni 50 polnih avtobusov otrok iz socialno ogroženih družin in več kot 19 avtobusov starostnikov.
Zahvaljujem se vsem, ki ste že darovali. Slovenci se vsako leto kot donatorji v velikem številu odzovete na našo prošnjo in po svojih močeh prispevate k vseslovenski akciji zbiranja sredstev Peljimo jih na morje! Zelo smo hvaležni medijskim hišam, ki podpirajo akcijo Peljimo jih na morje z brezplačnimi objavami.

Vaša dejavnost je tudi založništvo. Izdali ste že precej edicij, priročnikov, knjig, brošur, zloženk ... Po kateri tiskovini je največ povpraševanja?
Največ povpraševanja je po zloženkah in priročnikih iz področja prve pomoči in ker se doktrina prve pomoči spreminja, temu sledimo tudi pri novih izdajah ali ponatisih naših gradiv.

Ne moremo mimo prostovoljstva. Slovenci smo znani po tem, da radi pomagamo po svojih najboljših močeh.
Prostovoljci so duh in vir moči, ki nas vodi pri izpolnjevanju našega poslanstva. RKS omogočajo nenehen, vsakodnevni stik z uporabniki in dostop do resničnih potreb. Danes, v luči svetovne ekonomske krize, se skupno poslanstvo vseh sestavnih delov Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca – lajšanje trpljenja ljudi, spreminja v ustvarjanje upanja ter občutka varnosti, da v času stiske nismo sami. Prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa Slovenije po celotni Sloveniji omogočajo nenehen, vsakodnevni stik z uporabniki in zagotavljajo učinkovit odziv na resnične potrebe posameznikov ali skupin, ki so se znašli v stiski. Skoraj 15.000 naših prostovoljcev je del svetovne mreže prostovoljcev Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki šteje 20 milijonov aktivnih prostovoljcev.

Kakšni so vaši dolgoročni in kratkoročni načrti za v prihodnje?

Naši načrti izhajajo iz našega poslanstva humanitarne organizacije z javnimi pooblastili, ki je prvi pomočnik vlade v humanitarnih zadevah. Prizadevamo si prvi odzvati na potrebe in stiske ljudi, ki potrebujejo pomoč, ker so se znašli v težki socialni situaciji in pomanjkanju sredstev za preživetje ali jih je prizadela elementarna nesreča. Prihodnje leto bomo poleg obeleževanja 150 let delovanja Rdečega križa na Slovenskem v letu 2016 organizatorji evropskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči, FACE (First Aid Convention Europe), ki bo potekala konec junija 2016 v Ljubljani). Pričakujemo ekipe iz skoraj 30 držav, na dogodku pa ponavadi sodeluje več kot 6500 udeležencev.

OSTALI ČLANKI IZ TEME ZDRAVO ŽIVLJENJE

12.12.2019

Resnična junaka, ki se nista predala in sta spisala odmevni življenjski zgodbi

Čeprav sta obsojena na življenje v invalidskem vozičku, sta dokazala, da ne priznavata…
Default Image
09.12.2019

Zavarujte se pred zimo

Jesen in zima sta odličen čas, da okrepimo obrambne sposobnosti svojega organizma. Z…
09.12.2019

Prazniki brez slabe vesti

V veselem decembru se številnim pregreham skoraj ni mogoče izogniti. Zabave do jutranjih…
09.12.2019

Zdrave in trdne kosti

Ste vedeli, da ima odrasel človek okoli 208 kosti? Naš skelet ima pomembno vlogo, saj…
09.12.2019

MOTNJE DIHANJA V SPANJU

Samo smrčanje ni nič nenavadnega. Od 30-40 % odraslih ljudi smrči. Običajno to še ni…