Zdravi na delovnem mestu

 


Z Vanjo Bele, koordinatorico projekta SKUPAJ – gradniki zdravja, smo se pogovarjali o pomenu preventive v skrbi za zdravje na delovnem mestu ter o brezplačnem spletnem orodju OiRA, s pomočjo katerih lahko delodajalec samostojno izdela oceno tveganja za različna delovna mesta.

SARA SOČAN

Za zdravje moramo skrbeti tudi med delovnim časom, ne le prostim, to je dejstvo. Toda, kako to najbolje naredimo? Na kakšen način?

To je zelo odvisno od dela, ki ga opravljamo. Velika razlika je npr. med fizičnim delom, ki ga opravljamo stoje in delom za računalnikom. V prvem primeru bi bil smiseln primeren počitek, v drugem pa razgibavanje. Primerne ukrepe, ki pomagajo ohranjati zdravje lahko priporoči tudi delodajalec (po priporočilu stroke) v sklopu načrta promocije zdravja. Če so v ta načrt vključene tudi vaje, morajo biti le-te prilagojene načinu posameznika. Ampak možnosti je veliko.

Delodajalce obvezuje zakon k izdelavi in izvajanju načrta promocije zdravja. Ti načrti vključujejo različne elemente, lahko so enostavnejši ali bolj kompleksni. Smiselno je, da spodbujajo k skrbi za zdravje, ki je lahko že pitje zadostnih tekočin, izogibanje sladkim pijačam, stalna ponudba svežega sadja v podjetju, subvencioniranje vstopnic zaposlenim za bazen, fitnes ipd.

V sklopu projekta SKUPAJ – gradniki zdravja je partnerski konzorcij pripravil brošuro z navodili za pripravo načrta promocije zdravja. Brošura je na voljo na spletni povezavi https://www.gzs.si/Portals/gradniki-zdravja/zlozenka-skupaj-za-splet.pdf in vsebuje glavne informacije, razloge in učinke promocije zdravja.

Mnogi menijo, da zdravi in zadovoljni delavci dosegajo boljše rezultate, so bolj produktivni, ustvarjalni, redkeje tudi zbolijo ...

Verjamem, da imajo zdravi in zadovoljni zaposleni obolevajo v manjši meri.

Ne nazadnje pa jih k temu obvezuje tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu ...

Pravilno. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) delodajalce obvezuje k izdelavi in izvajanju načrta promocije zdravja. To področje je mogoče še najmanj upoštevano pri malih in mikro podjetjih, ki so kadrovsko podhranjena. In ne le promocija zdravja, tudi poznavanje tveganj na delovnih mestih je velikokrat problematično, kar posledično lahko vpliva na večje število nesreč ali bolezni na dolgi rok.

Delodajalci v malih in mikro podjetjih namreč najemajo zunanje strokovnjake za izdelavo ocene tveganja za delovna mesta (ki je prav tako obvezna po zakonu), pri tem pa sami in njihovi zaposleni niso dovolj seznanjeni s tveganji. Tu ponovno priporočam branje prej omenjene brošure in pa izpostavim orodja OiRA. V sklopu projekta smo namreč razvili tri spletna orodja, s pomočjo katerih lahko delodajalec samostojno izdela oceno tveganja. To omogoča prihranek, saj ima delodajalec le enkratni vstopni strošek izobraževanja za kasnejšo neomejeno uporabo orodij. Prav tako pa orodje uporabljajo vsi zaposleni z namenom izobraževanja o tveganjih, s katerimi se dnevno srečujejo na delovnem mestu. Posledično je pričakovati manj obolenj in nesreč, povezanih s tem delom.

Nam lahko podrobneje predstavite orodje OiRA, ki ste ga omenili?

Podjetniški konzorcij – Podjetniško trgovska zbornica pri Gospodarski zbornici, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ter Sindikat delavcev trgovine Slovenije je v okviru projekta SKUPAJ – gradniki zdravja, sofinanciranega s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje pripravil nova orodja OiRA.

Poudarjam, da gre za spletno interaktivno orodje, ki je zdaj na voljo tudi v obliki aplikacije za pametne telefone. To orodje je potrebno prilagoditi določenim poklicem oz. vrsti dela. V sklopu projekta smo izdelali orodje za prodajalca v trgovini, peka in mesarja, obstaja pa še osem drugih, do konca leta pa bo orodje na voljo za skupno sedemnajst dejavnosti.

Smiselno bilo, da se delodajalci trudijo imeti v podjetju čim bolj zdrave in zadovoljne zaposlene ... Menite, da se delodajalci temu dovolj posvečajo?

Delodajalec ima veliko argumentov, zakaj je dobro imeti zdravje in zadovoljne zaposlene, precej jih je opisanih v omenjeni brošuri. Po informacijah, ki smo jih pridobili v času trajanja projekta, pa ugotavljamo, da ni povsod tako.

OSTALI ČLANKI IZ TEME ZDRAVO ŽIVLJENJE

12.12.2019

Resnična junaka, ki se nista predala in sta spisala odmevni življenjski zgodbi

Čeprav sta obsojena na življenje v invalidskem vozičku, sta dokazala, da ne priznavata…
Default Image
09.12.2019

Zavarujte se pred zimo

Jesen in zima sta odličen čas, da okrepimo obrambne sposobnosti svojega organizma. Z…
09.12.2019

Prazniki brez slabe vesti

V veselem decembru se številnim pregreham skoraj ni mogoče izogniti. Zabave do jutranjih…
09.12.2019

Zdrave in trdne kosti

Ste vedeli, da ima odrasel človek okoli 208 kosti? Naš skelet ima pomembno vlogo, saj…
09.12.2019

MOTNJE DIHANJA V SPANJU

Samo smrčanje ni nič nenavadnega. Od 30-40 % odraslih ljudi smrči. Običajno to še ni…