Gensko spremenjeni organizmi

Sodobna dognanja v biotehnologiji omogočajo posege v genski zapis vsakega bitja; rastline, živali, človeka. Zagovorniki trdijo, da lahko naredimo(dobesedno) super rastline in super živali, tako naj bi odpravili lakoto in omogočili preživetje naraščajočemu prebivalstvu planeta. Bolj po tiho omenjajo, da znajo ustvariti človeka, ki bo odporen na bolezni in imel super lastnosti; tega, da bo najverjetneje pokoren gospodarju, seveda ne povedo. Skratka, sodobna znanost in tehnologija omogočata, da se izbranci lahko igrajo stvarnika.

Ob vsem tem sledi še ena podrobnost: celico, ki ji spremenimo genski zapis, lahko patentno zaščitimo, in tako pridobimo monopol (nad pridelavo hrane, itd), če z dovolj kapitala izrinemo konkurenco z naravnimi semeni – celicami, ki so javno dobro in jih ni mogoče monopolizirati.

Zato so razprave o GSO bolj ko ne enostranske, saj so bolj v ospredju besedila in sporočila, ki jih podpira mednarodni kapital in izurjene agencije za ustvarjanje javnega mnenja. Na drugi strani smo aktivisti, ki skušamo prebijati medijske zapore in razširjati od multinacionalk neodvisne raziskave in spoznanja. Na (ne)razumljivo velik odpor naletimo takoj, ko želimo uvesti moralne in etične kriterije za rabo GSO in za dosledno označevanje vseh živil, in tudi izdelkov, če so živali uživale krmo z GSO.

V Evropi in po svetu so gibanja za »planet brez GSO«. Državna prepoved rabe GSO velja v Franciji, Nemčiji, Poljski, Italiji, Avstriji, Madžarski, Grčiji, Norveški, Srbiji; v Švici je državni moratorij. Lokalne oblasti so prepovedale GSO na celotnem ozemlju v Hrvaški, Bolgariji in Rusiji. Podrobnosti lahko najdete na interaktivni spletni strani: http://www.gmo-free-regions.org/.

Svetovno gibanje proti GSO boste lahko spremljali na povezavi: http://www.nongmoproject.org/. Na njej se nahaja obsežna (300 strani) znanstvena študija Bajke in resnice o GSO (GMO Myths and Truths edition 2 ) z več kot dvesto viri in navajanji samostojnih raziskav. Nekaj najbolj značilnih:
1.1 Bajka: Genski inženiring je zgolj višja stopnja naravnega žlahtnenja
Resnica: Genski inženiring se razlikuje od naravnega žlahtnenja in povzroča posebna tveganja

1.2 Bajka: Genski inženiring je natančen in rezultati so predvidljivi
Resnica: Genski inženiring je nedodelan in nenatančen in rezultati so nepredvidljivi

2.1 Bajka: Hrana iz GSO je dosledno preizkušena in regulirana, da je varna
Resnica:Hrano iz GSO varnostno preizkušajo podjetja, ki jo razvijajo, varnostni standardi ali ne obstajajo ali pa so nenatančni.

2.2 Bajka: Neodvisne študije potrjujejo da so GS hrana in poljščine varne
Resnica: Neodvisne raziskave o GS hrani je težko ali nemogoče izvesti, ob tem pa je mnogo izvedenih študij odkrilo probleme.

3.6 Bajka: GS hrana je varna za prehrano ljudi
Resnica: Maloštevilne študije, ki so bile opravljene na ljudeh, so pokazale probleme

4.1 Bajka: Roundup je varen herbicid z nizko toksičnostjo za živali in ljudi
Resnica: Roundup ni bil nikoli preizkušen ali presojan na dolgotrajno varnost za namene izdelave predpisov, pač pa neodvisne študije kažejo njegovo visoko toksičnost za živali in ljudi

5.2 Bajka: GS poljščine znižujejo rabo pesticidov
Resnica: GS poljščine povečujejo rabo pesticidov

5.9 Bajka: GS poljščine povečujejo izbiro za kmeta
Resnica: Države, ki so uvedle GSO, so kmetom zmanjšale izbiro

5.11 Bajka: Neposredni genski prenos iz GS poljščin v bakterije ali v višje organizme ni verjeten ali pa je brez posledic
Resnica: GS geni lahko pobegnejo v okolje z neposrednim genskim prenosom z možnimi resnimi posledicami

6.1 Bajka: GS poljščine so potrebne, da se nahrani naraščajoče svetovno prebivalstvo
Resnica: GS poljščine so nepomembne za svetovno prehrano

6.2 Bajka: GS poljščine so življenjskega pomena za doseganje prehranske varnosti
Resnica: Ekološko kmetovanje je ključno za prehransko varnost


Celotna študija je na povezavi: http://www.nongmoproject.org/wp-content/uploads/2015/03/GMO-Myths-and-Truths-edition2.pdf

Vsekakor je previdnostno načelo izjemno koristno na tako malem in biotično raznovrstnem ozemlju, kot je naše. Če se veliko večje (po površini) države izogibajo rabi GSO, zakaj bi morali ravno mi sami uničiti prednosti, ki nam jih je dodelila nespremenjena, izvirna narava?

Gorazd Marinček

OSTALI ČLANKI IZ TEME ZDRAVO ŽIVLJENJE

12.12.2019

Resnična junaka, ki se nista predala in sta spisala odmevni življenjski zgodbi

Čeprav sta obsojena na življenje v invalidskem vozičku, sta dokazala, da ne priznavata…
Default Image
09.12.2019

Zavarujte se pred zimo

Jesen in zima sta odličen čas, da okrepimo obrambne sposobnosti svojega organizma. Z…
09.12.2019

Prazniki brez slabe vesti

V veselem decembru se številnim pregreham skoraj ni mogoče izogniti. Zabave do jutranjih…
09.12.2019

Zdrave in trdne kosti

Ste vedeli, da ima odrasel človek okoli 208 kosti? Naš skelet ima pomembno vlogo, saj…
09.12.2019

MOTNJE DIHANJA V SPANJU

Samo smrčanje ni nič nenavadnega. Od 30-40 % odraslih ljudi smrči. Običajno to še ni…