Strokovni nasveti v lekarnah beležijo dobre rezultate

Slovenske lekarne z novo storitvijo Pregled uporabe zdravil beležijo pozitivne odzive in vse več zadovoljnih pacientov. Od letošnjega leta se lahko o svojih zdravilih in drugih izdelkih za varovanje zdravja pogovorite in individualno posvetujete tudi v bližnji lekarni.


Nova lekarniška storitev ponuja osebni zaupen posvet med bolnikom in magistrom farmacije o pravilni uporabi zdravil in namenu zdravljenja z njimi. Z vprašanji pacient pridobi dodatne informacije razreši morebitne težave, pridobi navodila za varno uporabo zdravil in preveri ali zdravila ustrezno jemlje.

V zadnjih letih se je pokazalo, da vprašanja slovenskih pacientov mnogokrat presegajo običajno svetovanje magistra farmacije o pravilni in varni uporabi zdravil. Magistri farmacije v lekarni pogosto ne morejo takoj podati odgovorov, zato so v Lekarniški zbornici Slovenije, podobno kot v tujini, razvili storitev Pregled uporabe zdravil, ki jo opravljajo strokovno usposobljeni magistri farmacije.

Storitev namenjena vsem, ki jemljejo zdravila
»Storitev je primerna za vsakega pacienta, ki uporablja zdravila, še bolj pa za tiste paciente, ki imajo večja tveganja za težave, povezane z zdravili. To so denimo pacienti, ki imajo veliko zdravil in zato zapleten režim jemanja zdravil in razporeditev tekom dneva,« pojasni mag. Nina Pisk, magistra farmacije s pridobljeno kompetenco za opravljanje storitve Pregled uporabe zdravil iz Gorenjskih lekarn.

Magister farmacije že ob naročilu na posvet pacienta povpraša o vseh zdravilih, izdanih na recept in morebitnih drugih izdelkih, ki jih uporablja za ohranjanje zdravja. Poleg tega je pomembno, da pacient posebej izpostavi, ali je nastopila kakšna težava, povezana z uporabo zdravil, da se farmacevt pripravi na posvet. »Sledi posvet, kjer farmacevt ob pogovoru poizve o pacientovem poznavanju zdravil in prepozna morebitne težave.«, poudari mag. Nina Pisk. Tekom posveta bolnik najprej pove, kako zdravila uporablja in kako dobro jih pozna. Kasneje magister farmacije zastavi dodatna vprašanja, s katerimi ugotavlja ustrezno uporabo zdravil oziroma lahko priporoči pravilnejši način. Hkrati predlaga tudi ukrepe za odpravo morebitnih težav, povezanih z zdravili. Če je potrebno, se o ugotovitvah pogovori tudi s pacientovim zdravnikom.

Za boljši pregled nad zdravili – Osebna kartica zdravil
»Z leti so mi predpisovali vedno več zdravil – tudi 10 in več in me je postalo strah pred stranskimi učinki teh zdravil.« je pojasnil pacient z Gorenjskega, ki je s storitvijo Pregled uporabe zdravil pridobil tudi Osebno kartico zdravil.

Iz slednje je razviden seznam vseh zdravil in drugih izdelkov, ki jih pacient uporablja. Osebna kartica zdravil je namenjena boljšemu pregledu jemanja zdravil, priporočljivo pa jo je zdravniku predložiti tudi pri zdravniških pregledih. »Ta seznam lahko koristi pri pregledih, pri specialistih in ostalih zdravstvenih storitvah. Izvedel sem tudi, ali kakšno zdravilo ne jemljem ustrezno.«, je še poudaril pacient, ki bi se ob morebitni spremembi zdravljenja ponovno odločil za svetovanje v lekarnah.

Na seznam so vključene tudi dodatne informacije, pomembne za uporabo zdravil, denimo: »Vpliv hrane na delovanje zdravil, ali se tablete lahko drobijo, ali se kapsula zdravila lahko odpre, kako shranjevati zdravila, ali zdravilo vpliva na sposobnost pri vožnji in delu s stroji,« razlaga mag. Nina Pisk, magistra farmacije.

Dolgoročni vplivi na paciente in državno blagajno
Cilji storitve so namenjeni izboljšanju sodelovanja pri zdravljenju z zdravili, izboljšanjem načina uporabe zdravil, izboljšanjem sodelovanja pri zdravljenju z zdravili ter odpravi morebitnih težav pri zdravljenju z zdravili.

Primarij dr. Nena Kopčavar Guček, specialistka družinske medicine omenja, da so bili in bodo nenazadnje vidni tudi »pozitivni rezultati z večjo varnostjo za bolnike, z manj stranskih učinkov, manj interakcij in z boljšimi izidi zdravljenja, pa tudi nepotrebnega in čezmernega predpisovanja zdravil, kar je nenazadnje tudi del naše zdravstvene oskrbe.«
»S storitvijo Pregled uporabe zdravil skrbimo za aktivnejše ozaveščanje prebivalstva in hkrati tudi za manjšo količino odpadnih zdravil v Sloveniji, prav tako pa ponudimo pacientu možnost individualnega pregleda zdravljena, vpliva zdravil in odgovore na vsa zastavljena vprašanja povezana z zdravljenjem, prehrano in načinom življenja, ki jih zdravniki, zaradi časovne stiske ne morejo podati.« poudarja predsednik Lekarniške zbornice Slovenije, Miran Golub.

Pregled uporabe zdravil se razlikuje od običajnega svetovanja ob izdaji zdravil za pultom v lekarnah
Kljub temu, da farmacevti pri izdaji zdravil vedno podajo informacije za pravilno in varno uporabo zdravil, pa način dela v lekarni običajno ne omogoča podajanja obširnejših informacij. Nemalokrat prav pacienti, ki čakajo v vrsti, izrazijo nezadovoljstvo, če svetovanje ob izdaji zdravil poteka dlje časa. Zato je storitev Pregled uporabe zdravil, ki se izvede kot bolj osebni pogovor pacienta z magistrom farmacije v zasebnem prostoru lekarne odgovor na potrebe današnjih pacientov.

Na celovitem posvetu se bo magister farmacije pripravil in si vzel čas, da vam odgovori na vsa vprašanja povezana z uporabo zdravil in njihovo interakcijo s pacientovo prehrano, drugimi boleznimi in življenjskim slogom.

Za posvet o zdravilih ne potrebujete napotnice
»Za storitev Pregled uporabe zdravil pacienti ne potrebujejo napotnice od zdravnika.« poudarja mag. Nina Pisk. V okviru storitve so osredotočeni na pravilno in varno uporabo zdravil pri pacientu, zlasti na pravilno rokovanje z zdravili, redno jemanje zdravil, pravilno razvrstitev zdravil tekom dneva, vpliv hrane, možnost drobljenja tablet, odpiranja kapsul, pravilno uporabo inhalatorja, namen uporabe posameznega zdravila tudi na morebitne neželene učinke zdravil. »To so področja, kjer se najpogosteje pokažejo težave, povezane z zdravili. Te težave lahko obravnavamo in podamo predloge za rešitev že v lekarni, saj imamo veliko znanja o zdravilih. S temi težavami ni potrebno dodatno obremenjevati zdravnike, niti za to ni potrebno obiskati zdravnika, da bi napisal napotnico.«, še pojasni mag. Nina Pisk, magistra farmacije s pridobljeno kompetenco za opravljanje storitve Pregled uporabe zdravil iz Gorenjskih lekarn.

Pacient se mora na storitev pregled uporabe zdravil naročiti v lekarni, ki ponuja tovrstno storitev, kjer skupaj z magistrom farmacije določita termin za obravnavo. Storitev je cenovno enakovredno ovrednotena na nacionalni ravni – v vrednosti 27,59 €.

Storitev doprinaša tudi zdravniški stroki
Primarij dr. Nena Kopčavar Guček, specialistka družinske medicine omenja, da je storitev pacientom veliko doprinesla: »Ko smo pregledovali rezultate, se je izkazalo, da je bilo več kot 90 % pacientov pripravljenih priti osebno na pogovor s farmacevtom. Storitev pa pomembno prispeva k obravnavi bolnikov in zdravniški stroki - ne samo v časovnem smislu, temveč tudi pri kvaliteti obravnave – večina nas ima 2000 in 2500 pacientov in smo časovno pri obravnavi zelo omejeni.« Kot dodaja Kopčavar Gučkova, se je pokazalo, da številni pacienti potrebujejo več navodil o pravilnem jemanju zdravi – med njimi predvsem starejši, ki niso dovolj hidrirani ali pa je njihova ledvična funkcija zmanjšana.

»Bilo bi res sijajno, da si ne samo vsi zdravniki, ampak tudi vsi pacienti pomagamo s to storitvijo in multidisciplinarna obravnava je zelo dober odgovor na potrebe pacientov,« je še poudarila dr. Nena Kopčavar Guček.

V Sloveniji imamo trenutno 147 magistrov farmacije s pridobljeno kompetenco za izvajanje storitve Pregled uporabe zdravil. Za strokovno usposabljanje pa se odloča vse več lekarniških farmacevtov, ki bodo o zdravljenju z zdravili svetovali še večjemu številu pacientov in dolgoročno pozitivno vplivali na zdravje slovenskih pacientov.

OSTALI ČLANKI IZ TEME ZDRAVO ŽIVLJENJE

12.12.2019

Resnična junaka, ki se nista predala in sta spisala odmevni življenjski zgodbi

Čeprav sta obsojena na življenje v invalidskem vozičku, sta dokazala, da ne priznavata…
Default Image
09.12.2019

Zavarujte se pred zimo

Jesen in zima sta odličen čas, da okrepimo obrambne sposobnosti svojega organizma. Z…
09.12.2019

Prazniki brez slabe vesti

V veselem decembru se številnim pregreham skoraj ni mogoče izogniti. Zabave do jutranjih…
09.12.2019

Zdrave in trdne kosti

Ste vedeli, da ima odrasel človek okoli 208 kosti? Naš skelet ima pomembno vlogo, saj…
09.12.2019

MOTNJE DIHANJA V SPANJU

Samo smrčanje ni nič nenavadnega. Od 30-40 % odraslih ljudi smrči. Običajno to še ni…