Predstavitev operacije Nasmeh za vse

V Zasavju je februarja 2018 luč sveta ugledal nov projekt, operacija z naslovom Nasmeh za vse, ki poteka v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020 v sklopu izbora na 2. Javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvajala se bo 9 mesecev. V operacijo Nasmeh za vse so vključeni trije parterji različnih sektorjev (javni, ekonomski in civilni sektor), ki bodo delovali z roko v roki. Operacijo bodo tako izvajali Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, ki je hkrati tudi nosilec operacije, ter dva partnerja, podjetje Tridea d.o.o. in Športno društvo 365.

Celostna obravnava človeka

V hitrem svetu, v katerem živimo, vse večkrat pozabimo na človeka kot celovito bitje. Pozabimo, da človek ni »objekt«, razdeljen na posamezne znanstvene discipline. Pozabimo, da celovite storitve, usmerjene na in za človeka, ne moremo opravljati le s strogo ločenimi poklici in viri financiranja, ampak so pomembne storitve, za celostno obravnavo ranljivih skupin prebivalstva (starejši, invalidi,...), ki jih opravljajo empatični zaposleni.

V tem inovativnem projektu se bodo partnerji osredotočili na posameznike iz ranljivih skupin prebivalstva (uporabniki VDC, svojci, dolgotrajno brezposelne in starejše ženske ter otroci s posebnimi potrebami), ki jim želijo pomagati in jim na obraz prinesti nasmeh. To je tudi osnova za ime projekta: »Nasmeh za vse«.

Temeljno načelo, ki že sedaj vodi delo v Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi, je naravnanost k uporabniku. Operacija Nasmeh za vse izhaja iz te usmeritve in jo nadgrajuje tako, da svoja vrata odpre še drugim ciljnim skupinam ter partnerjem v projektu. Storitve, ki bodo rezultat projekta, so tiste, ki jih uporabniki Varstveno delovnega centra zelo potrebujejo, niso pa sistemsko financirane in so jim zato nedostopne. Prav tako niso dostopne otrokom s posebnimi potrebami v Zasavju, ki bivajo doma, pa tudi starejšim in dolgotrajno brezposelnim ženskam s slabim socialnim statusom.

Nasmeh za vse stremi k doseganju raznovrstnih ciljev

Operacija Nasmeh za vse želi zagotoviti ranljivim skupinam zasavskega prebivalstva boljšo kvaliteto življenja in počutje. Prav tako bodo v sklopu operacije poskušali razširiti njihovo socialno mrežo in s tem preprečili družbeno izključenost. S trajnostnim izvajanjem terapij želijo izvajalci operacije odpraviti določene bolečine ranljivim skupinam in jim omogočiti boljše počutje ter nenazadnje uporabnike VDC vključiti v izvajanje samih aktivnosti v obliki integrirane zaposlitve pod posebnimi pogoji. VDC Zagorje s tem pristopom uresničuje svojo strategijo v inovativnosti in prepoznavnosti. Z zaposlitvijo pod posebnimi pogoji uporabnikov VDC na področju masaž, bi bili prvi v Sloveniji, ki bi to vzpostavili.
Nenazadnje pa je cilj operacije Nasmeh za vse tudi ta, da je širša javnost bolj seznanjena s pomenom integriranih zaposlitev za uporabnike VDC in da se znebi predsodkov glede njihovim zmožnostih pri različnih zaposlitvah ter jim tako omogoči večje socialno vključevanje. Prav tako je pomembno, da se širšo javnost opozori na problematiko pomanjkljivega in nepravičnega sistemskega financiranja do zasavskih uporabnikov, saj socialno varstvena in zdravstvena zakonodaja še vedno ni doživela potrebnih sprememb.

masaza

V operacijo nasmeh za vse bodo vključene raznolike skupine ranljivih oseb

Invalidne osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in z omejeno delazmožnostjo (uporabniki VDC Zagorje ob Savi) so izjemno pomembna skupina, ki bo vključena v projekt v dveh različnih vlogah. So ciljna skupina, ki ji bodo nudene storitve izvajane v okviru projekta za ohranjanje in izboljšanje zdravja, boljše počutje. Prav tako bodo vključeni kot izvajalci integrirane zaposlitve v okviru projekta, izvajali bodo masaže, postali aktivni promotorji projekta.

Starejši (nad 65 let), predvsem matere in sorodnice oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Izvajalci projekta ocenjujejo, da bodo v času operacije v aktivnosti redno vključili vsaj 30 svojcev. Upajo, da bodo sčasoma na področju vseh treh zasavskih občin vključili še več starejših oseb.

Otroci in mladostniki z motnjami v duševnem in telesnem razvoju Poskušali bodo vključiti vsaj 30 otrok, kateri so izvzeti iz sistemskega financiranja za tovrstne aktivnosti s strani države in jim ponuditi različne aktivnosti za izboljšanje psihofizičnega stanja.

Dolgotrajno brezposelni V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje bodo izvajalci operacije omogočili dolgotrajno brezposelnim osebam obiskovanje delavnic in vadbe za boljše počutje, saj se jim tako lahko izboljša njihova motivacija za iskanje dela in boljše počutje nasploh, prav tako pa se s tem poveča njihova socialna vključenost.

 

Inovativnost na vseh področjih

Operacija Nasmeh za vse ustvarja novo dodano vrednost, saj invalidnim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju omogoča integrirano zaposlitev. Na tem področju dela je to povsem inovativno, saj tudi evropska praksa takšnega način integrirane zaposlitve oseb s posebnimi potrebami nima. V okviru projekta se bosta preuredila prostora v VDC Zagorje ob Savi, v katerih se bodo izvajale alternativne terapije, masaže. Nabavila se bo športna in rehabilitacijska oprema za izvajanje aktivnosti projekta.

Partnerji bodo izdali publikacije v obliki lahkega branja, ki bodo razumljive osebam s posebnimi potrebami in otrokom. Tudi tu gre za prve publikacije v Sloveniji v obliki lahkega branja, ki bodo namenjene dobremu počutju.

Inovativnost v operaciji Nasmeh za vse se kaže tudi v obliki spodbujanja oz. utrjevanja znanja, ki se bo pridobilo na organiziranih delavnicah, v didaktični igri, ki bo izdelana izključno za namen omenjene operacije in prilagojena ciljnim skupinam. Tako ni inovativen le pristop, temveč tudi sam produkt, ki bo zasnovan na osnovi vsebine operacije – didaktična igra Nasmeh za vse.

 

Ustvarjeno bo novo delovno mesto

V okviru inovativnega lokalnega partnerstva, katerega aktivnosti zahtevajo ogromno časa in energije, se pojavlja potreba po novem delovnem mestu. Ustvarjeno je novo delovno mesto, na katerem empatična zaposlena usklajuje različne aktivnosti projekta, se sama izobražuje, vodi uporabnike pri integrirani zaposlitvi in tudi sama izvaja storitve za boljše počutje. Ustvarjeno delovno mesto je v peti tarifni skupini (srednja šola) in se bo zagotavljalo vsaj še 5 let po koncu operacije. Glede na to, da je operacija dolgoročno zasnovana, pa je želja, da se le-to zagotavlja trajnostno.

predstavitev

Nekaj poudarkov:

Temeljni namen projekta je omogočiti ranljivim skupinam zasavskega prebivalstva dostopne storitve za boljše počutje, izboljšanje in ohranjanje zdravja. Nekatere storitve v projektu bodo izvajali uporabniki VDC kot integrirano zaposlitev, ki podira stereotipe o nezmožnosti za delo te populacije.

Cilji:
• osebe s posebnimi potrebami vključiti v izvajanje aktivnosti v obliki integrirane zaposlitve,
• zagotoviti ranljivim skupinam zasavskega prebivalstva boljšo kvaliteto življenja in boljše počutje,
• razširiti njihovo socialno mrežo in s tem preprečiti družbeno izključenosti,
• s trajnostnim izvajanjem terapij odpraviti določene bolečine in zdravstvene težave, ki pestijo ciljno populacijo operacije Nasmeh za vse.

Ciljne skupine:
• Invalidne osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in z omejeno delazmožnostjo (uporabniki VDC Zagorje ob Savi).
• Starejši (nad 65 let), predvsem matere in sorodnice oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.
• Otroci in mladostniki z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.
• Dolgotrajno brezposelni .
Območje izvajanja je Občina Zagorje ob Savi, Občina Hrastnik in Občina Trbovlje, in sicer v istoimenskih naseljih. Največ aktivnosti se bo izvajalo v Občini Zagorje ob Savi in sicer v prostorih Varstveno delovnega centra Zagorje.

Nekatere najpomembnejše dejavnosti v sklopu operacije:
vzpostavitev integrirane zaposlitve uporabnikov VDC (izvajanje masaž, vodenje skupinskih vadb)
izvajanje delovne terapije,
izvajanje alternativnih terapij,
izvajanje skupinske vadbe v Zagorju, Trbovljah in Hrastniku,
mesečno izvajanje delavnic z namenom izboljšanja psiho-fizično-socialnega stanja posameznika,
- izdaja publikacije v obliki lahkega branja prilagojena ljudem s posebnimi potrebami,
- oblikovanje in priprava didaktične igre »Nasmeh za vse«, s katero bodo osebe, vključene v operacijo, dodatno utrjevale znanje pridobljeno na delavnicah, predavanjih,
- snemanje in objava video vaj za dobro počutje, ki se bodo lahko uporabljale za vadbo doma.

OSTALI ČLANKI IZ TEME ZDRAVO ŽIVLJENJE

12.12.2019

Resnična junaka, ki se nista predala in sta spisala odmevni življenjski zgodbi

Čeprav sta obsojena na življenje v invalidskem vozičku, sta dokazala, da ne priznavata…
Default Image
09.12.2019

Zavarujte se pred zimo

Jesen in zima sta odličen čas, da okrepimo obrambne sposobnosti svojega organizma. Z…
09.12.2019

Prazniki brez slabe vesti

V veselem decembru se številnim pregreham skoraj ni mogoče izogniti. Zabave do jutranjih…
09.12.2019

Zdrave in trdne kosti

Ste vedeli, da ima odrasel človek okoli 208 kosti? Naš skelet ima pomembno vlogo, saj…
09.12.2019

MOTNJE DIHANJA V SPANJU

Samo smrčanje ni nič nenavadnega. Od 30-40 % odraslih ljudi smrči. Običajno to še ni…