Zaradi alkohola vsak dan umreta dve osebi

 

Slovenci smo znani po tem, da zelo radi nazdravljamo z rujno kapljico. Marsikdaj oziroma marsikdo pa pri pitju alkohola pretirava, zaradi česar se lahko sooča s precej nelagodnimi posledicami. Ste vedeli, da je tvegano in škodljivo pitje povezano z več kot 200 različnimi boleznimi in poškodbami? Vse to in še več nam je pojasnila razvojno raziskovalna sodelavka Ana Štruc, ki sodeluje v projektu SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola.

Tia Kemperle

Kako ocenjujete problematiko čezmernega uživanja alkohola pri nas? Velja splošno prepričanje, da smo Slovenci precej visoko na lestvici po zaužitem alkoholu?

Podatki kažejo, da spada Slovenija med države z največjo porabo alkohola na posameznega prebivalca na svetu. Slovenija namreč skupaj z državami Evropske unije, Norveško in Švico po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, tvori regijo, kjer živijo največji porabniki alkohola na svetu. Poraba je v tej regiji dvakrat višja od svetovnega povprečja. Slovenija pa izstopa tudi znotraj te regije. V obdobju od leta 2003 do leta 2014 je Slovenija imela višjo porabo alkohola v litrih čistega alkohola na prebivalca, starega najmanj 15 let in več, v primerjavi z omenjeno regijo in tudi v primerjavi z EU. Glede na rezultate raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog v Sloveniji iz leta 2016 narašča tudi odstotek oseb, ki se opijajo enkrat ali trikrat mesečno ali pogosteje, kar je skrb vzbujajoče. Ocenjuje se, da je s pitjem alkohola v Sloveniji vsako leto povezanih za okoli 234 milijonov evrov različnih stroškov.

Kakšne posledice pušča na telesni, duševni ter socialni ravni zloraba alkohola?

Tvegano in škodljivo pitje je povezano z več kot 200 različnimi boleznimi in poškodbami, med katerimi so najbolj opazni sindrom odvisnosti od alkohola, jetrna ciroza, različne vrste raka in seveda poškodbe. Posledice dolgotrajnega čezmernega pitja alkohola so predvsem različne kronične bolezni, visoko tvegano pitja alkohola (opijanje) pa je najpogosteje povezano s kratkotrajnimi posledicami, predvsem s poškodbami (Kovše et al., 2011).

Alkohol je glavni preprečljivi dejavnik tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, poškodb in za pojav nasilja (IVZ, 2010). Novejše raziskave dokazujejo tudi povezavo med škodljivo rabo alkohola in nalezljivimi boleznimi, kot sta tuberkuloza in okužba s HIV/aids (WHO, 2014).

V Sloveniji vsak dan zaradi razlogov, povezanih izključno z alkoholom, umreta dve osebi. Od leta 2008 v povprečju vsako leto pri nas umre 881 oseb, stopnja umrljivosti pa je nad evropskim povprečjem. V letu 2014 smo v Sloveniji zaradi smrti, 100-odstotno pripisljivih alkoholu, skupaj izgubili vsaj 4367,5 leta potencialnega življenja ali v povprečju 9,8 leta potencialnega življenja na vsako umrlo osebo, ki je umrla pred svojim 65. letom starosti (Roškar et al., 2016).

Škodljiva raba alkohola vodi tudi v različne duševne motnje, med katerimi so najpogostejše akutna zastrupitev z alkoholom, sindrom odvisnosti od alkohola, alkoholni odtegnitveni sindrom, alkoholni odtegnitveni delirij, alkoholna psihotična motnja, amnestični sindrom in demenca, alkoholni fetalni sindrom, sočasne duševne motnje, npr. depresivne ali anksiozne motnje, ter večje tveganje za samomorilnost in druge oblike nasilja. Človek začne izgubljati tudi zanimanje zase ter za svojo ožjo in širšo okolico.

Trpijo pa ne le tisti, ki pijejo alkohol uživajo, pač pa tudi tisti, ki s takšno osebo bivajo, živijo, kajne?

Tako. Najhujše so posledice, ki jih alkohol pušča na primarni družbeni celici, tj. družini. Zloraba alkohola pri starših negativno vpliva na celotno družino, odnosi v njej pa lahko zelo hitro postanejo krhki in nezdravi. S pristopom SOPA želimo nuditi boljšo podporo posamezniku pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola kot tudi njihovim svojcem, saj so brez njihovega sodelovanja, pomoči in podpore, pogosto večji premiki težji.

Kako prepoznati dejstvo, da imamo težave z alkoholom? Koliko je »še dovolj« in koliko je preveč? Verjetno je to odvisno tudi od vsakega posameznika, saj nekdo prenese več kot drugi ...

Pitje alkohola na ljudi različno vpliva, nekateri imajo težave že z manjšimi količinami alkoholnih pijač, pri drugih se težave pojavijo šele po dolgotrajnem pitju velikih količin alkohola. Vendar za oboje velja, da pitje alkohola povečuje tveganje za (trajno) škodo in prinaša številne negativne posledice tako za posameznika kot za svojce. Kljub različnemu vplivu alkohola na ljudi pa so strokovnjaki na podlagi znanstvenih raziskav določili pravila oz. meje manj tveganega pitja alkohola za zdrave odrasle ljudi (ne velja za otroke in mladostnike, nosečnice in doječe matere, poklicne voznike, bolne ...), katerih upoštevanje zmanjša verjetnost, da bi se pojavila škoda za zdravje pri večini zdravih odraslih ljudi. Če upoštevamo vsaj te meje, je zelo malo možnosti, da bi imeli zaradi pitja alkohola težave.

Meja za zdrave odrasle moške: v enem DNEVU ne več kot 2 merici alkohola, ob ENI PRILOŽNOSTI ne več kot 5 meric in v enem TEDNU ne več kot 14 meric.

Meja za zdrave odrasle ženske (in vse ljudi, starejše od 65 let): v enem DNEVU ne več kot 1 merica alkohola, ob ENI PRILOŽNOSTI ne več kot 3 merice in v enem TEDNU ne več kot 7 meric.

* 1 merica = 1 dcl vina ali pol steklenice piva ali 0,3 dcl žgane pijače

Učinki pitja alkohola so odvisni od različnih dejavnikov, zato je pomembno, da vemo, koliko lahko popijemo, da ne ogrozimo svojega stanja ali škodujemo sebi in drugim. Na učinek vpliva več dejavnikov, kot so telesna teža, spol, starost, splošno stanje prehranjenosti, morebitne bolezni in drugo.

Ne glede na to, pa najnovejše raziskave kažejo na to, da ne moremo govoriti o varni meji pitja alkohola, saj je vsako pitje tvegano, ker je etanol toksična snov, ki je škodljiva.

Tudi vsak alkohol ni enak drugemu. Smiselno je izbirati kvalitetno pijačo, da so posledice manjše, kajne?

Standardna merica alkoholne pijače ali enota alkohola, kot je določeno v Sloveniji, vsebuje 10 gramov alkohola. Različne alkoholne pijače imajo različno vsebnost alkohola glede na količino.

Deset gramov alkohola vsebuje približno: 1 deciliter vina ali 2,5 decilitra piva ali 0,3 decilitra žganja.

Zanesljivih dokazov o pozitivnem delovanju alkohola ni dovolj, da bi njegovo pitje priporočali, še posebej, če pri tem upoštevamo škodljivo delovanje alkohola na večino drugih organov v telesu (Kolšek, 2016). Ne glede na to, pa najnovejše raziskave kažejo na to, da ne moremo govoriti o varni meji pitja alkohola, saj je vsako pitje tvegano, ker – kot že rečeno - je etanol toksična snov, ki je škodljiva.

Prav tako ne moremo predvideti vpliva alkohola na srčno-žilni sistem, saj je odvisen tako od individualnih, genetskih in fizioloških dejavnikov kot tudi od socialnih in ekonomskih.

Namen projekta je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. Na kakšen način se tega lotevate?

Pristop SOPA zajema izvedbo ukrepov in podporo posameznikom, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol, ter njihovim svojcem. Pristop temelji tudi na povezovanju med različnimi sektorji, kar bomo uresničevali na različnih srečanjih. Sodelujemo s profili iz zdravstvenega in socialnega sektorja ter s področja zaposlovanja in nevladnih organizacij oz. izvajalci, ki se vsakodnevno srečujejo tudi z ranljivi skupinami po Sloveniji in imajo veliko izkušenj s terena. Pristop vključuje še občine, policijo in medije Aktivnosti in srečanja bodo potekala na lokalni, regionalni (znotraj območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje) in nacionalni ravni. Namen srečanj je izmenjava izkušenj med različnimi poklici in med izvajalci različnih ukrepov ter izmenjava aktualnih informacij na področju alkoholne problematike znotraj lokalnega, regionalnega in nacionalnega območja. Neposredni cilj tovrstnih srečanj je vzpostaviti mreže, ki bi z izmenjavo izkušenj in medsektorsko podporo nudile temeljitejši in učinkovitejši pristop k obravnavanju čezmernega pitja alkohola pri ciljni populaciji.

Odnos do pitja alkohola je namreč potrebno nagovarjati celovito in sistematično, sodelovanje različnih poklicev znotraj 18 lokalnih okolij po Sloveniji, pa postavlja dobre temelje, da nam bo v treh letih skupaj uspelo oblikovati učinkovit pristop, s katerim bomo pomembno prispevali k reševanju te problematike.

Pristop SOPA sicer temelji na treh kratkih ukrepih. Kratki ukrep 1 se najbolj poglobljeno ukvarja s posameznikom, ki tvegano ali škodljivo pije. Kratki ukrep 2 se nanaša na informiranje o škodljivosti čezmernega pitja alkohola ali na usmeritev pacientov k virom pomoči pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola. Kratki ukrep 3 pa se nanaša na pristop, ki ga bodo izvajali izvajalci, ki vsakodnevno delajo z ranljivimi skupinami po Sloveniji in prav tako temelji na informiranju o škodljivosti čezmernega pitja alkohola in usmeritvi posameznikov k ustreznim virom pomoči.

Menite, da mediji dovolj pišemo o problematiki alkohola oz. kaj bi morali še storiti, da bi pripomogli k ustvarjanju bolj »trezne družbe«?

Eno izmed področij, ki jih zajema projekt SOPA, so tudi množični mediji oz. njihovo poročanje, kadar je tema alkohol. Množični mediji prek informiranja javnosti in oglaševanja namreč vplivate na oblikovanje socialnih norm, med drugim lahko to pomeni tudi krepitev "mokre kulture", ki v Sloveniji vpliva na to, da je pitje alkohola med prebivalstvom prepoznano kot socialna norma. Z ukrepi na različnih področjih, kot so množični mediji, osveščanje lokalne skupnosti, širše javnosti in zdravstvene ter socialne stroke, bo program usmerjen v osveščanje o problematiki in v aktivno obravnavo ter prepoznavo tveganega in škodljivega pitja alkohola. Množični mediji oziroma uredniki in novinarji ste torej ena izmed ciljnih javnosti, saj je pomemben cilj programa tudi osveščanje in usposabljanje predstavnikov tiska za odgovorno poročanje o alkoholu.

Izvajamo tudi analizo medijskega okolja, torej medijskih objav, ki se nanašajo na alkohol, navade pitje, škodljive posledice, v njo so zajeti vsi večji nacionalni in regionalni mediji, tako s področja tiska, spleta, televizije in radia, ki so s svojimi vsebinami prisotni na spletu. V tem obdobju bomo dobili povzetek stanja poročanja v slovenskih medijih s področja alkohola, ki bo služila kot pomembna smernica pri oblikovanju priporočil za odgovorno poročanje o pitju alkohola v množičnih medijih, kar je prav tako eden izmed ciljev programa. Priporočila za medije želimo pripraviti skupaj z mediji, saj je to edini način za učinkovite spremembe tudi na področju medijskega poročanja.

Kam naj se obrnejo svojci alkoholikov oz. alkoholiki, če želijo rešiti težavo s katero se spopadajo? Zasvojenost z alkoholom verjetno težko premagamo brez pomoči strokovnjakov.

Svojci in drugi bližnji lahko dobijo pomoč pri osebnem zdravniku ter v centrih za socialno delo, alkoholoških ambulantah ali skupinah za samopomoč svojcem zasvojenih. Seznam kontaktov lahko najdete tudi na naši spletni strani www.sopa.si.

Katere so še posebej občutljive skupine, ki se morajo alkoholu izogibati?

Alkohol je škodljiv v vseh obdobjih našega življenja, tako kot tudi ni varne meje pitja alkohola. Raziskovalci ugotavljajo, da so možgani otrok in mladostnikov še občutljivejši za škodo, ki nastane zaradi izpostavljenosti alkoholu. Alkohol kot droga povzroča zasvojenost, in ta proces se lahko začne že v otroštvu ali mladostništvu.

Nosečnicam in doječim materam posebej odsvetujemo pitje alkohola. Plodu lahko škoduje že majhna količina alkohola. Najbolj škodljivo vpliva alkohol na razvoj živčnega tkiva, iz katerega se razvijejo možgani, oči in slušne poti, kar ima lahko za posledico telesne, duševne in vedenjske motnje ter učne težave. Pitje alkohola lahko povzroči splav, prezgodnje rojstvo in druge posledice. Da bi škodo, ki jo povzroča alkohol, popolnoma preprečili, je najbolje, da ne pijete alkohola, če poskušate zanositi, med nosečnostjo in v obdobju, ko dojite.

Tvegano in škodljivo pitje alkohola pri starejših lahko vodi do številnih psihičnih, fizičnih in socialnih motenj. Poveča se tveganje za razvoj srčnih bolezni, visokega krvnega tlaka in možganske kapi. Tvegano pitje alkohola vodi do nesreč, prepoznano pa je tudi kot eden izmed treh najpomembnejših dejavnikov tveganja za padce, ki znatno pripomorejo k obolevnosti in umrljivosti v starosti. Pri starejših ljudeh tudi presnova alkohola poteka počasneje, zato se lahko posledice tveganega pitja pokažejo prej in že pri veliko manjši količini popitega alkohola.

Močno odsvetovano je tudi sočasno jemanje zdravil in pitje alkohola, saj lahko zaradi številnih medsebojnih učinkov pride do neželenega medsebojnega delovanja, spremenjene učinkovitosti zdravil, poslabšanja bolezni ali celo življenjsko nevarnih situacij in smrti.

Že manjše količine alkohola v krvi zmanjšajo tudi sposobnost za upravljanje vozila: podaljša se odzivni čas, zmanjšuje se pozornost, moteno je ocenjevanje razdalje in hitrosti ter zoženo je vidno polje.

OKVIRČEK

Ocenjuje se, da je s pitjem alkohola v Sloveniji vsako leto povezanih za okoli 234 milijonov evrov različnih stroškov.

Tvegano in škodljivo pitje je povezano z več kot 200 različnimi boleznimi in poškodbami.

V Sloveniji vsak dan zaradi razlogov, povezanih izključno z alkoholom, umreta dve osebi.

OSTALI ČLANKI IZ TEME ZDRAVO ŽIVLJENJE

12.12.2019

Resnična junaka, ki se nista predala in sta spisala odmevni življenjski zgodbi

Čeprav sta obsojena na življenje v invalidskem vozičku, sta dokazala, da ne priznavata…
Default Image
09.12.2019

Zavarujte se pred zimo

Jesen in zima sta odličen čas, da okrepimo obrambne sposobnosti svojega organizma. Z…
09.12.2019

Prazniki brez slabe vesti

V veselem decembru se številnim pregreham skoraj ni mogoče izogniti. Zabave do jutranjih…
09.12.2019

Zdrave in trdne kosti

Ste vedeli, da ima odrasel človek okoli 208 kosti? Naš skelet ima pomembno vlogo, saj…
09.12.2019

MOTNJE DIHANJA V SPANJU

Samo smrčanje ni nič nenavadnega. Od 30-40 % odraslih ljudi smrči. Običajno to še ni…