Matične celice danes za lepši jutri

Vanja Lobodnik

Matične celice so zelo raznovrstna skupina, ki se lahko razvije v več kot 200 različnih vrst celic človeškega telesa. Prisotne so v skoraj vseh tkivih in se aktivirajo, če je za to potreba. 

Seveda so v različnih tkivih različno aktivne, saj se nekatera tkiva obnavljajo zelo hitro, denimo povrhnjica kože, ali pa zelo počasi kot na primer možgani. Mlajši kot je izvor celic, več imajo sposobnosti prilagajanja in hitre delitve, in ravno zato imajo matične celice iz popkovnice izjemno velik potencial za obnavljanje telesa.

V popkovnični krvi ni starostno pogojenih poškodb
Zaradi posebnih bioloških in drugih značilnosti ima popkovnična kri v primerjavi s kostnim mozgom ali krvotvornimi matičnimi celicami iz periferne krvi lažjo in večjo dostopnost, ter manjše tveganje za prenos virusnih okužb, saj v popkovnični krvi praviloma ni virusov, ki se pogosto pojavljajo v kostnem mozgu odraslih in zmanjšujejo uspeh presaditve. Manjše je tudi tveganje za nastanek bolezni presadka proti gostitelju (angl.: graft versus host disease - GvHD) po presaditvi. Hkrati v popkovnični krvi ni starostno pogojenih poškodb. Samo pridobivanje popkovnične krvi pa poteka brez kakršnegakoli posega v telo in je tako za mater kot za otroka brez tveganja in bolečin.

Avtologne celice ne povzročajo zavrnitvenih reakcij
Poznamo dva načina zdravljenja z matičnimi celicami. Pri avtolognem zdravljenju bolnik prejme svoje lastne matične celice, zato ne prihaja do zavrnitvenih reakcij. Pri alogenskem zdravljenju pacient bolnik prejme darovane matične celice, in sicer od sorodnih ali nesorodnih darovalcev, bodisi iz registra kostnega mozga ali javnih bank popkovnične krvi. Potrebno je poiskati ustreznega darovalca, po transplantaciji pa je obvezno jemanje zdravil proti zavrnitvi. Pri standardnih, že uveljavljenih terapijah z matičnimi celicami iz popkovnične krvi, so večinoma v uporabi alogene matične celice. Predvsem pri zdravljenju levkemij in limfomov se namreč izkorišča tako imenovani efekt presadka proti tumorju, kjer presajene matične celice pomagajo bolniku tako, da napadajo tumorske celice. Z uporabo matičnih celic v namene regenerativne medicine ter kot podporno terapije po kemoterapiji pri zdravljenju rakavih obolenj, pa se vsakoletno veča tudi delež avtolognih zdravljen. Avtologne celice ne povzročajo zavrnitvenih reakcij in so ravno zaradi tega preferenčni vir za zdravljenje bolezni, pri katerih vzrok ni v dednem zapisu. Glede na podatke Slovenija-Transplanta za leto 2011, je v Sloveniji večino opravljenih transplantacij krvotvornih matičnih celic, sicer z uporabo stimulirane periferne krvi, avtolognih (79 odstotkov).

Pričakujejo se spremembe etičnih in strokovnih stališč
Po besedah prof. dr. Primoža Rožmana iz Zavoda za transfuzijsko medicino, danes večina strokovnih združenj shranjevanje v avtolognih bankah ne podpira, ker pri trenutnih oblikah zdravljen ne uporabljajo avtologne popkovnične krvi. To mnenje pa se z razvojem regenerativne medicine spreminja, zato pričakujejo spremembe etičnih in strokovnih stalič tudi na področju klinične uporabe avtolognih matičnih celic iz popkovnične krvi. Danes po svetu poteka več registriranih kliničnih študij, v katerih preverjajo varnost in učinkovitost uporabe avtolognih matičnih celic iz popkovnične krvi pri zdravljenju cerebralne paralize, hipoksične ishemične encelopatije, gluhosti, sladkorne bolezni tipa 1, limfoma, hude kombinirane imunske pomanjkljivosti (SCID) in nekaterih drugih bolezni (več na http://clinicaltrials.gov/).

Slovenija sledi sodobnim trendom
V Sloveniji lahko starši shranijo popkovnično kri novorojenčkov v podjetju Biobanka, ki ima lastne laboratorije najvišje kakovosti, osnovane po najvišjih mednarodnih standardih. Visoko usposobljen tim slovenskih strokovnjakov odlično sodeluje z več inštituti in podjetji v Sloveniji, Evropi in svetu. Skrbijo za to, da so shranjene celice na voljo v vsakem trenutku. Zaradi bližine laboratorija zagotavljajo najhitrejšo dostavo v laboratorij, posledično je tudi čas od odvzema do shranitve izredno kratek; ta čas je pomemben za kakovost matičnih celic in krajši kot je, bolje je za celice. Da so celice varno dostavljene v laboratorij, skrbi lastna, kvalificirana transportna služba s prevozniki, usposobljenimi za transport tkiv in celic. Celotna tehnologija je plod domačega znanja in sodelovanja z več domačimi in tujimi institucijami, Biobanka pa je tudi članica slovenskega Centra za matične celice.

OSTALI ČLANKI IZ TEME ZDRAVO ŽIVLJENJE

17.06.2021

Planinarjenje ni zgolj osvajanje vrhov

Poletje je zagotovo čas za oddih. Večina ga poišče ob morju, vse več pa je takih, ki…
26.05.2021

O utrujenosti in spočitosti in nekaj več: živeti bolje, živeti dlje

V življenju je tako, da se v zrelih letih, ne glede na to, ali si pomagamo z uradno…
26.05.2021

Prihaja poletna vročina – kakšne so najboljše klimatske naprave?

Buhteča poletna vročina, pot, ki teče po čelu, in iskrena želja po skoku v hladno morsko…
18.05.2021

Je post učinkovita zdravilna metoda?

Mahakulina Gašper Obersnel, prehranski in holistični svetovalec Ob besedi post nas večina…
17.05.2021

Ko narava poskrbi za srečo

V zadnjem letu je zloglasni virus precej spremenil naša življenja in mnoge stvari, ki so…